1 Điều Ước Của Khổng Tử- Kinh Dịch Khó Hay Dễ baidu 加 我 數 年, 卒 以 學 易, 可 以 無 大 過 矣

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , tâm linh

1 Điều Ước Của Khổng Tử- Kinh Dịch Khó Hay Dễ baidu 加 我 數 年, 卒 以 學 易, 可 以 無 大 過 矣

  • Khổng Tử nói với trò về kinh nghiệm học tập, cũng như thực hành, trải nghiệm của mình, lời nói được ghi lại và truyền bá cho đến tận ngày nay, người nghe không bình ý gì bởi thời gian đã trả lời tất cả. Nó thể hiện cho mô hình về rèn luyện và trưởng thành của con người. “Ngô thập hữu ngũ chi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm, sở dục bất du củ - 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳順, 七十而從心欲,不踰矩”. Ý nghĩa ở chỗ: Ta mười lăm tuổi để hết tâm trí vào việc học, và việc học vẫn âm thầm và mãnh liệt theo dòng chảy thời gian, bên cạnh việc học là việc thực hành với tôn chỉ “Tận nhân lực tri thiên mệnh”. Ngài đã đi nhiều nơi, đến nhiều nước để truyền bá về nho giáo cũng như truyền thụ những trải nghiệm bản thân.
  • Nêu những viện dẫn trên để khẳng định sức học, ý chí trèn luyện của đức Khổng Tử là phi thường, tuổi thọ của ngài so với đương thời cũng được coi là “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Ấy vậy mà cuối đời ngài đã nói lên một câu đầy trăn trở cho hậu thế: “Gia ngã sổ niên, tốt dĩ học dịch, khả dĩ vô đại quá hĩ -加 我 數 年, 卒 以 學 易, 可 以 無 大 過 矣”. Tức là: giá cho ta thêm mấy năm nữa, để ta học dịch cho trọn vẹn, thì có lẽ không có sai lầm lớn vậy.
  • Khi nghe câu này có người cho do Khổng Tử không chú trọng việc đọc, học kinh dịch từ nhỏ mà đến cuối đời mới tiếp cận, nên đã không còn thời gian hoàn thành môn dịch học, nhưng tôi nghĩ ngược lại. Ngài đã tiếp cận và học chu dịch từ nhỏ, bởi vì theo những thông tin về ngài mà ta biết. Ngài tôn thờ vua Nghiêu – Thuấn và muốn xây dựng trật tự xã hội giống nhà Chu. Vậy tại sao cuối đời ngài lại có ước muốn đó, phải chăng kinh dịch là một môn quá khó và do khinh xuất ngài đã không đầu tư đủ thời gian và sức lực xứng tầm để nghiên cứu bộ môn này. Bên cạnh đó đến cuối đời khi đã đạt đến cảnh giới đắc đạo tâm tính và đạo đã hợp nhất, mọi thứ đã thành bản năng, nên nghĩ gì hay làm gì thì cũng đều hợp đạo, không còn vi phạm phép tắc nữa. Với năng lực và kinh nghiệm vậy mà tại sao ngài còn ước mấy năm chứ không phải mấy tháng hoặc thậm chí mấy ngày để hoàn thành vì ngài “Học một biết mười”, có lẽ kinh dịch quá khó, khi mới học thì 1 là 1, hai là hai, khi càng đọc thì lại “Thiên biến vạn hóa” quá khôn lường, hoa chẳng là hoa, quả chẳng là quả.
  • Kinh dịch tâm linh trừu tượng quá, không phải ai cũng hâm mộ cũng là lẽ thường tình vậy.

  • Các bạn có thể xem bức tượng tại ngồi đền thờ Khổng Tử. You refer to the information here tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480