16 Bài Học Cho Người Kinh Doanh, Bài số 15 Ai Cũng Phải Giật Mình

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: Quê hương , văn hóa

16 Bài Học Cho Người Kinh Doanh, Bài Số 15 Ai Cũng Phải Giật Mình!

 (Báo mới)

 •  Nếu bạn có những kỹ năng kinh doanh, bạn có thể kiếm ra tiền. Những kỹ năng, bài học cho người kinh doanh như một cỗ máy in tiền hoàn hảo!
 • Hầu hết mọi người đều nói rằng họ thất bại là vì thiếu tiền và không có khả năng kinh doanh.
 • Theo Robert Kiyosaki, nguyên nhân quan trọng nhất khiến kinh doanh thất bại là do họ thiếu những kỹ năng quan trọng nhất mà một doanh nhân cần phải có.
 • Nếu bạn có những kỹ năng kinh doanh, bạn có thể kiếm ra tiền. Những kỹ năng kinh doanh nó như một cỗ máy in tiền hoàn hảo!
 • Những kỹ năng kinh doanh - bài học đắt giá cho người kinh doanh!

16 Lesson For Business People. No 15 Everyone Was Startled

(New newspaper)

If you have business skills, you can earn money. Skills, lessons for business people as like as a perfect money printing machine!

Most people say that they fail because of lack of money and no ability to do business.

According to Robert Kiyosaki, the most important cause of business failure is because they lack the most important skills, which a businessman needs to have.

If you have business skills, you can earn money. Business skills, that as like as a perfect money printing machine.

Business skills - are costly lessons for business people.

商務人士16 讀十五課 大家都吃一驚

(新報)

如果您有商業技能﹐您可以賺錢.技能﹐商務人士的課程就像一個完美的錢印機.

大多數人說他們失敗是因為缺錢﹐沒有做生意的能力.

根據羅伯特清崎先生﹐ 搞貿易失敗的最重要的原因是因為他們缺之最重要的技能﹐ 一個商人需要擁有.

如果您有商業技能﹐您可以賺錢. 商業技能﹐就像一個完美的錢印機.

商業技能-為商務人士付出了昂貴的經驗.

Bài Học Số 1

Chàng yêu nàng từ thuở mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy phá gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài 3 năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.

Kết Luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong … bao lâu!

Lesson 1

He loved her from the age of sixteen. They both sneakily travel. relations, disturbing family, escape home, threatening death if not accepted. If the relationship lasts one year, is called delinquent, seduce the minor, there is a risk of serving a court sentence. If the love lasted 3 year, called furtively love, unfair left love. If the love lasts for six or seven years, it will be called true love, crossing mountains and climbing through hard horizons to love each other.

Conclusion: What you do is not important. The most important thing is that did you do in… how long!

Bài Học Số 2

Một cô gái bán hoa nếu qua đêm với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu qua đêm với đại gia lừng danh, thì được gọi là chân dài. Nếu qua đêm với ngôi sao sân cỏ hay màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.

Kết Luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

Lesson 2

 A girl, who sells “Flowers” if she goes to sleep over night with workers or Labor outside the province, is called a social object. If she spent the night with the famous giants, it is called beautiful girl. If she spent the night with a lawn star or silver screen, she will be well informed on the kind object to talk about “occupation” and show off the skin open wide to the public, no one intended to capture her.

Conclusion: What you do is not important. The most important thing is that you do it with whom!

Bài Học Số 3

Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che … mặt!

Kết Luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.

Lesson 3

The public bathroom was suddenly flooded with a big fire of short-circuit reason. Countless sisters ran out into the street without any clothes. Intelligent women do not use hands to cover them body, but covered…face!

Conclusion: Pay attention to the crux of all matters!

 Bài Học Số 4

Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí” “Nhạy cảm” như thế? mà cô không phát hiện ra?

Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

Kết Luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

Lesson 4

A girl, who remain unmarried ran to the police station and said: “I did carefully put money in the bras, but the handsome guy standing next to me on a crowded bus grabbed my money”, police surprised: “Why can it hook in a position” “Sensitive” like that? Which you did not find out?

The girl whimpered: “Who would expect it just want money?”

Conclusion: A great trader is the one who gets the money from the customer while making the customer ecstatic happiness.

Bài Học Số 5

Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị lạnh cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy, một con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Đống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân, nó liền kéo con chim ra ăn thịt.

Bài Học Xương Máu:

 1. Không phải ai “đi nặng” vào người mình cũng là kẻ thù của mình;
 2. Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình.

Lesson 5

A small bird flies southern to avoid cold. It was so cold that the bird was frozen hard and fell to a large field. While it was lying there, a cow passed by it and defecated over it. The bird between the cow dung recognizes that it is warming up. Piles have warmed it up. It lies warm and happy, it starts singing love life. A cat is passing by listen to bird singing on to the scouts. Following the sound, the cat discovers that the bird is in the pile of feces, it pulls the bird out to eat meat.

Bloody Lesson

 1. Not everyone who “goes heavy” on himself is his enemy;
 2. Not a man who pulling himself out of the pile is his friend.

Bài Học Số 6

Một tu - sỹ nam ngỏ ý mời tu - sỹ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ một bên bắp chân. Người nam suýt nữa gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh tay lái, người nam mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài hãy nhớ điều răn 129”. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào lại số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài hãy nhớ điều răn 129”. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi.

Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: “Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang.”

Bài Học Xương Máu: Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn!

Lesson 6

A male monk invited a female monk to accompany the car. The nun enters the car, sitting cross her legs to reveal a calf. The clergyman almost making the car crashed. After adjusting the steering wheel, the clergyman is groping on the nun’s calf. The female cried out: “Remember the commandment 129” Clergyman immediately removed his hand. But after re-entering the car’s number, the clergyman continues to touch the nun’s legs. Again the female cried out: “Remember the commandment 129”. Ashamed feeling: “Sorry, lady, I am so mundane”. Arrived destination, lady sigh and leaving.

As soon as he is arrived the monastery, rushed to the library to look up the commandment 129 and said, “Go ahead, finding carefully, beyond, You will see the halo.”

Bloody lesson: If you do not know the details of your work, you will be missing a great chance!

Bài Học Số 7

Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông reo cửa. Vợ vội cuốn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra. Suy nghĩ một chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob.

Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.

 • Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?
 • Vợ: ông Bob hàng xóm.
 • Chồng: Tốt. Thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?

Bài Học Xương Máu: Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã ngăn được sự “phơi bày”.

Lesson 7

He took a shower after his wife had just bathed, just when the doorbell rings. Wife rolled towel on and ran down to open the door. Front the door was the neighbor Bob. His wife hasn’t said anything yet! Bob said: I will give you $800 if you let your towel down. Thinking a little, his wife casts the towel off, standing naked in front of Bob. After glancing, Bob handed over $800 to his wife. Wife wraps a towel and goes up to the house.

Wife comes to the bathroom, her husband asked: Who is it ?

Wife: Mr. Bob neighbor.

Husband: Good! Did he say anything about the $800 he owes me?

Bloody Lesson: If he exchanged credit information with his shareholders in time, he prevented “exposure”

Bài Học Số 8

Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị…ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.

Kết Luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.

Lesson 8

The company’s cleaning staff is very upset the gentlemen do not look at the toilette. In order to solve the puddle of yellow water under the toilet, the company fix on the wall, the top of toilet was a sheet of note paper: “No peeing in to the urine pot, it proving you are short, pee out of the urine pot, it provides you are … weak!”. From the next day the toilet was clean and hasn’t got any gentlemen dare to neglect.

Conclusion: Demonstrate to customers that the problem is specific, impressive.

Bài Học Số 9

Bố mẹ nàng mở cuộc thi con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng thuận lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!

Kết Luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

Lesson 9

Her parents opened a groom’s contest. Mr. A say, the account has a million dollars. Mr. B boasted, has a villa two million dollars. Her parents seem to be very satisfied. Mr. C said, I have nothing, my uncle. I have only one child, now in the belly of your daughter!

Conclusion: Want to compete with the opponent, need a hand in!

Bài Học Số 10

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài Học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

Lesson 10

The couple dove retrieved grain of rice filled the nest, both very happy. Meet the dry season, grain of rice shrinkage. The male bird found out that, it immediately blamed the female bird has hide eaten. The female bird has quarreled, male bird immediately kill female bird. A few days later the rain came down, the seeds are soaked with water and blossomed out. Male bird recognized himself, how was  stupid.

Learned lesson: “Dismiss” staffs with confusing method.  No make you look smarter.

Bài Học Số 11

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng cho đi theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhằm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài Học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

Lesson 11

A king who was tired of the court affairs should buy a monkey brought home. Monkey did a great joke should be king to grace, go everywhere to accompany, for dressing, give sword to keep. Someday, the king come flower garden of himself to sleep. Have a bee fly to the king’s head alight. Monkey wants to get rid of bee. Draw a sword aim at killing bee.  King deceased.

Learned lesson: Empowering those who do not have abilities, always need to be alert.

Bài học số 12

Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không thả nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.

Lesson 12

A crow saw the dog to bite the too delicious bone, and then plunged into dog’s head. Under attacking, immediately the dog ran out of bone. Crow grab the bone but too heavy to carry. Dog, recover consciousness, see the attacker is just a crow should come back to bite to death, dead crow.

Learned lesson: Do not occupy the market if you know you can’t keep it.

Bài học số 13

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu dàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài Học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Lesson 13

Three evil beasts are Bear, Wolves and Foxes. They alter to dominate of goats. Goat head said to the flock. He said: “We should invite one of the three wolves, bears, or foxes as our leader.” All the goats disgraced, but three “evil genius” heard this new is very happy. So they turned to the scramble for leadership, in the end the fox used craftiness to kill dead wolves and bears. But then it alone won’t dominate anymore.

Learned lesson: Be careful when you hear that you are about to be the leader.

Bài Học số 14

Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! Tôi trước! - cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! Anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu: luôn luôn để sếp phát biểu trước.

Lesson 14

A salesman, an administrative secretary and their manager were having lunch together, and they caught an old lamp. They rub their hands on the lamp and the genie appears. “I give each of you a wish,” genie said. The secretary said quickly!  I’m in the first! I’m in the first, I want to be in the Bahamas for canoe and forget about life. Uh, the secretary disappears suddenly! The salesperson said: I want to stay in Hawaii on the beach with private massage staff, endless supply of Pinal Coladas and a hundred years of love. Uh, he salesman disappeared suddenly. Ok it’s your turn, the genie said to the manager. He said, “I want them to be in the office right after lunch.”

Bloody lesson: Always let the Leader speak first!

Bài học số 15

Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Đại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.

Bài Học xương máu: để được ngồi không mà chẳng làm gì, anh phải ngồi vị trí rất cao.

Lesson 15

An eagle perching on a tree resting, do nothing. The rabbit saw this and asked, “Can I sit down and does nothing like you?” Eagle replied: Ok, why not. So the rabbit sat down at the base of the tree to rest. Suddenly a fox appeared, gabbed the rabbit to eat meat.

Bloody lesson: to sit without do nothing, he must sit very high position.

Bài học số 16

Một con gà tây trò chuyện với một con bò:

“Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”, gà tây thở dài.

“Được rồi, tại sao bạn không nếm tý phân của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”, bò trả lời. Gà tây mổ ăn phân bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành cây thấp. Ngày hôm sau, ăn thêm phân bò, nó bay được lên cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.

Bài học xương máu: sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

Lesson 16

A turkey chat with a cow: “If I could fly to the top of the tree, I will much to prefer, but I would not be strong enough,” the turkey sighed.

“Okay, why do not you taste my dung? It has a lot of nutrients,” cow replied. The turkey eats cow dung and it seems to have enough power to fly on the low branches, the next day, eat more cow dung, it flies up the second branch. Finally, after 4th night, the turkey happily reached to fly the top of the tree. It was immediately discovered by a farmer, who shot it to fall on the ground.

Bloody lesson: Stupidity can take you to the Top but can’t keep you there long.

Hoàng Linh (T/h)

Chuyển ngữ - Translated from Vietnamese in to english by Dang Xuan Thuy.

If you want more information, here

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480