3 Yếu Tố Cơ Bản Của Nghệ Thuật Học Mong Có Được Thành Công

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , luận vận

3 Yếu Tố Cơ Bản Của Nghệ Thuật Học Mong Có Được Thành Công

  • Thành công: mục tiêu, mức độ gặt hái đối với mỗi người một khác nhau, do xuất phát điểm cũng như nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, tuy mục tiêu giống nhau, mức độ khác nhau, nhưng chúng ta cần thống nhất thế nào là thành công. Thành công không có nghĩa là phải cực kỳ giàu có, thành công không chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp như vậy và cũng không nhất phải như vậy mới được coi là thành công.
  • Con đường dẫn đến thành công rất nhiều, nhưng thường đều phải trải qua quá trình học tập rèn luyện. Học tập có trên ghế nhà trường với những kiến thức sách vở, hàn lâm rồi thực hành trải nghiệm với thực tế, hay đơn thuần chỉ học qua thực tế mà không qua các trường lớp, nhưng cả hai con đường trên thì vẫn chung một điểm là phải luôn luôn học hỏi, học ở mọi nơi, mọi cách, mọi chỗ. Học thày, học bạn, học ở người hơn tuổi và học cả từ con trẻ, cổ nhân có câu "Bất sỉ hạ vấn 不恥下問". Cách học theo kiểu phương tây được ghi lại “There are three basic elements art of learning will, time, order. ” tạm dịch: có 3 yếu tố cơ bản của nghệ thuật học. Ý chí, trật tự, thời gian, cách học tốt nhất từ thực tiễn là từ những bài học thất bại. Và là học từ bài học thất bại của người khác, nhưng dù có là người có thành tích học tập xuất sắc thì cũng khó tránh khỏi tự mình vấp ngã, vấp lần sau không giống lần trước bởi "Nhân vô thập toàn".
  • Thành danh: khái niệm hơi khác so với thành công, và thành danh chưa chắc đã giàu có, tuy nhiên những người thành danh được mọi người biết tới nhiều hơn, ngày nay ta nhớ tới thế hệ đi trước bởi danh tiếng để lại, vậy cách họ đã thành danh như thế nào, phần tìm trong vốn cổ xin được trích dẫn câu đối nói về chủ đề này mà vế đối hoàn chỉnh, ý đối ý, lời đối lời chan chát.

"成名多在窮居日

常因處睏 時"

Dịch Hán Việt:

Thành danh đa tại cùng cư nhật

Đắc chí thường nhân xử khốn thời.

Tạm dịch tiếng Việt:

Thành danh bởi trải thời gian khổ,

Toại chí nhờ qua buổi khốn cùng.

  • Thành công là khi chúng ta cháy hết mình cho đam mê, bằng sức lao động và trí óc của mình để đạt được điều mình mong muốn, như vậy là thành công. Thành công hay thành danh có nhiều con đường, nhiều cách đến, nhưng nếu chỉ mơ ước thành công mà chưa chuẩn bị cho mình đón nhận thất bại thì?.
  • “Trên con đường dẫn tới thành công, không có dấu chân của người lười biếng”, vậy là chăm chỉ, đam mê, không nản chí và chăm chỉ nhận nhiều bài học thất bại, mới mong có lần toại nguyện. Vậy cái gì có thể giúp ta không chùn bước trước nhiều lần thất bại đó là niềm tin, kỷ luật, rộng lượng với sai lầm của người khác nhưng lại nghiêm khắc với bản thân, rèn luyện phát triển kỹ năng, xây dựng mối quan hệ hài hòa với đối tác, đồng nghiệp. Cố gắng, nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng tạo ra giá trị. Cần giữ vững đức tin "Dịp may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần - L Pasteur"。
  • Thiên vô tuyệt nhân chi lộ -  天無絕人之路: tạm dịch: Trời không bịt hết đường sống.
  • Chúng ta sẽ đam mê trong lĩnh vực mà mình phát huy ít hay nhiều sở trường.

  • Các bạn có thể tham khảo lĩnh vực mà chúng tôi đang hoạt động. 您关注越南农产品出口与有合作需求就参考在这里 You refer to the information here. tại đây

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480