42 từ thất ngôn lục cú tổng kết 1 đời người – tìm trong vốn cổ baidu 痴聾暗啞家豪富

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , kinh dịch

42 từ thất ngôn lục cú tổng kết 1 đời người – tìm trong vốn cổ

  1. Từ xa xưa khoảng 300 năm trước công nguyên (khoảng thế kỷ thứ V đến thời Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN), con người đã tin vào số mệnh và có rất nhiều tổng kết về số phận con người. ở nhiều lĩnh vực, nơi, chỗ vv.
  2.  Số mệnh hay số phận là thân phận, địa vị sang hèn, vinh nhục, đi kèm với những điều may rủi, hoạ phúc, sướng khổ đều được tiền định “Cát Hung Họa Hại”. Liệt Tử, tên thật là Liệt Ngự Khấu, đời nhà Chu, triết gia chịu ảnh hưởng Đạo Giáo có viết:

“痴聾暗啞家豪富

知慧聰明卻授貧

年月日時皆載定

算來由命不由人

命里有時終修有

命里無時莫強求”

Dịch hán việt:

Si lung ám á gia hào phú,

Trí tuệ thông minh khước thọ bần,

Niên nguyệt nhật thời giai tải định,

Toán lai do mệnh bất do nhân,

Mệnh lý hữu thời chung tu hữu,

Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu.

Tạm dịch nghĩa:

Điếc đui câm ngọng nhà giàu có,

Trí tuệ thông minh chịu nghèo hèn,

Năm tháng ngày giờ trời đã định

Tính ra do mệnh không do người,

Trong mệnh có, trước, sau cũng có,

Trong mệnh không, mãi chẳng nên mong.

  • Người quân tử tại sao hay tìm đến kinh dịch, để tỏ tường ít nhiều Thiên ý, phần vì muốn hiểu mình, hiểu người, hiểu thời thế, khi chưa gặp thời vận thì giữ mệnh chờ vận. Bên cạnh đó cũng tự thân không ngừng ngại rèn đức, tích phúc, noi theo đạo lý, làm sáng tỏ đạo lý “Phúc sinh ra nơi cõi lòng thanh tịnh, đức sinh ra ở ty thoái khiêm nhường” khi mệnh thuận thời thông thì nắm bắt và quyết tâm xoay chuyển mệnh. để phù hợp đạo lý đem “Đức năng thắng số”, cốt chỉ để có được ung dung tự tại, bình thản đón nhận lộc trời ban, nghèo thì thanh bần, giàu thì thanh quý.
  • Đức Phật cũng khuyên con người tu tâm hành thiện, Chỉ có hành thiện mới mang lại phúc báo. Ngài không phải là đấng ban phúc, giáng họa. Nhưng Ngài chỉ cho chúng ta cách tu tâm hành thiện, với lời răn rất ngắn gọn mà súc tích. không "Tham, Sân, Si", khi có trí tuệ cộng với sự chân thành thì tự có phúc vậy: nguyên văn:“真心無念” Hán Việt: Chân Tâm Vô Niệm.
  • Sông có khúc, người có lúc, kể cả người có được trời ban vận may thì không có nghĩa cả đời chưa gặp cảnh khốn cùng, văn hóa phương tây có ghi "Sự hào phóng đôi khi dẫn con người ta tới chỗ phải ăn mày, nhưng còn keo kiệt sẽ là ăn mày vĩnh viễn". Người quân tử khi có điều kiện, lúc hưởng vận may mà vì sẽ chia, cảm thông với người khác để rồi phải nếm trải cay đắng, âu cũng là lúc trời thử lòng người vậy, khi đã hiểu căn nguyên thì không trách Ông Trời, chẳng trách người, phàm làm người nên hiểu số mệnh. “不怨天﹐不尤人﹐下學而上達” - Bất oán Thiên, bất vưu Nhân, Hạ học nhi thượng đạt. Nên dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào thì theo đạo lý nhà phật mà thày Thích Chân Quang đã giảng cũng "khiêm hạ chứ không hèn hạ". Thấy người sang không vội khen, thấy kẻ hèn không vội chê. Khi vận đến có được thuận lợi thì thể hiện giàu sang mà không kiêu kỳ.
  • Đa phần con người ta được ăn trái ngọt vì đã biết quá nhiều trái đắng. Phương tây có danh ngôn tương đồng với chúng ta " Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, nếu bạn sống đến ngày mai".
  • Người nghiên cứu về kinh dịch thì cẩn trọng suy nghĩ và có lý của mình "Trong thanh có đục" và nhiều đục thì kết cục chưa gọi là hay. "Trong đục có thanh" mà thanh lại nhiều thì cái đang hiện ra trước mắt chưa chắc đã là điều dở.
  • Đây cũng là một trong nhiều lý do hình thành xu thế hiện nay nhiều người để tâm, dành thời gian, sức lực nghiên cứu về kinh dịch tâm linh. Muốn biết rõ thời vận, phải xem thời vận theo ngày tháng năm sinh. "Bát tự tứ trụ".
  • Các bạn có thể xem thêm phần chia sẻ của tôi về kinh dịch. You refer to the information here tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480