Bảng Thập Thiên Can – Sinh – Tử – Vượng- Tuyệt - Quỷ Cốc baidu 十天干生死旺绝表

Đặng Xuân Thủy gửi lúc

  Bảng Thập Thiên Can – Sinh – Tử – Vượng- Tuyệt - Quỷ Cốc baidu 十天干生死旺绝表

“Chỉ có tác dụng khi Lấy Thiên Can của Ngày Sinh Để Xem” – tức: Nhật Trụ Thiên Can

(Bảng Giáp Bính - không theo quy luật  bình thường là Giáp - Ất. Bảng này giáp - ất cách 5, bính đến đinh cách 5);

Hàng dọc bắt đầu từ Hợi - mà không theo quy luật bắt đầu từ Tý. Nhưng vẫn đủ chu kỳ 12 con giáp.

Các Cung chi phối: Tật Ách, Thiên Di, Nô Bộc, Quan Lộc, Điền Trạch, Phúc Đức, Phụ Mẫu, Mệnh, Huynh Đệ, Phu Thê, Tử Tức, Tài Bạch

日柱天干 nhật trụ thiên can

甲Giáp

Jia

D. mộc

P. đông

Bính

Bing

D. hỏa

P. nam

Mậu

Wu

D. thổ

P. TƯ

Canh

Geng

D. kim

P. tây

Nhâm

Ren

D. thủy

P. bắc

Ất

Yi

Â.mộc

P. đông

Đinh

Ding

Â.hỏa

P. nam

Kỷ

Yi

Â. thổ

P. TƯ

Tân

Xin

Â. kim

P. tây

Quí

Gui

Â. thủy

P. bắc

时令 thời lệnh (ling)

运状 vận trạng (yun zhuang)

长生 trường sinh (chang sheng)

卯 mao  Mão

沐浴 mộc dục - tắm gội (mu yu)

寅 yin  Dần

冠带 quan đới–đội mũ(guan dai)

丑niu  Sửu

临宫 lâm cung (lin gong)

子 zi  Tý

帝王 đế vương (di wang)

亥 hai  Hợi

衰 suy (shuai)

戌 xu  Tuất

病 bệnh (bing)

酉 you  Dậu

死 tử (si)

申 shen  Thân

墓库 mộ khu (mu ku)

未 wei  Mùi

绝 tuyệt (jue)

牛 niu  Ngọ

胎 thai (tai)

己 ji  Tỵ

养 dưỡng (yang)

辰 chen  Thìn

  • Ghi chú: D. mộc = Dương mộc; Â. hỏa = Âm hỏaP. đông= Phương đông.P. TƯ = Phương trung ương (ở giữa)

la ban

  • Can, Chi nào số lẻ là dương, số chẵn là âm. Dương can chỉ kết hợp với dương chi, Âm can chỉ kết hợp với âm chi.

Hợi (tháng 10 âm)

Âm thủy

Phương bắc

 

Thìn T 3: Dương thổ : nt (và 4 chi này đều

Mùi  T 6: Âm thổ: nt         ( cuối 4 mùa)

Tuất  T9 : Dương thổ: nt

Sửu T12 : Âm thổ : phân bố đều 4 phương

Ghi chú:

 

Tý (tháng  11 âm)

Dương thủy

Dần (tháng 1 âm)

Dương mộc

Phương đông

Mão (tháng 2 âm)

Âm mộc

Tỵ (tháng    4 âm)

Âm hỏa

Phương nam

Ngọ (tháng  5 âm)

Dương hỏa

Thân (tháng 7 âm)

Dương kim

Phương tây

Dậu (tháng  8 âm)

Âm kim

  •  nhật trụ thiên can, phần tiểu mục không thể bỏ qua trong kinh dịch tâm linh.

phuong vi

  • Các bạn xem thêm về đối tác của chúng tôi. You refer to the information here  tai đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480