Dân Gian Tang Tục – Quỉ Cốc baidu 民间葬俗

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: âm trạch , baidu , phong thủy

Dân Gian Tang Tục – Quỉ Cốc

民间葬俗

  • Với người sống Đình, Viện, Phòng, Ốc gọi là dương trạch, sau khi chết, mộ táng xong xây cất gọi là Âm trạch, sau khi chết, mọi nơi không giống nhau trên thế giới, cũng như các dân tộc khác nhau đều có cách mai táng không giống nhau, như người sống trên biển họ có kiểu hải táng.

Mo Ho Tay cua Ai chua ro

  • Có nơi cử hành tang xong thi thể nâng lên núi cao, cho quạ ăn hết, gần đây do nhân khẩu tăng nhiều, diện tích đất đai giảm, không ít quốc gia hoặc dân tộc đã chọn hỏa táng, cử hành tang lễ xong hỏa hóa thi thể, cho tro xương vào nơi phù hợp để bảo quản, thế nhưng cũng không ít quốc gia hoặc dân tộc chọn phương pháp thổ táng, cho thi thể người vào áo quan và chôn xuống đất, đất nước trung hoa từ trước tới nay đa phần là thổ táng, ưu điểm là còn lệ thuộc với nhau (nô lệ), địa chủ phong kiến, hoàng đế, tướng quân chọn mộ địa, xem việc xây dựng lăng mộ dặc biệt quan trọng. Đất mộ chọn cần xem phong thủy, phương hướng mai táng, thời gian mai táng cần xem bói (chiêm bốc), dần dần loại hình này tăng dần trong thực tiễn, xem phong thủy âm trạch dần dần trở thành một bộ môn lý luận.

phuong vi cung

  • 人们活着居住的庭院房屋叫阳宅,死后墓葬地也建筑叫阴宅。人死以后,世界不同地方不同民族有着不同的埋葬方法,像生活在海洋上的人们有海葬,举行丧后把尸体抬到山高,让鸟儿吃掉,近年由于人口增加,土地面积减少,不少国家或民族实行火葬,举行丧礼后,火化尸体,把骨灰放在适当地方保存。但也有不少国家或民族仍实行土葬,把死尸人棺埋入地下。我们中华民族过去大都实行土葬,尤其是奴隶主,封建地主,帝王将相把选择墓地,建造阴宅看得十分重要。
  • 基地的选择要看风水,埋葬的方向,埋葬的时间要占卜。隋着这种实践动的增加,看阴宅风水逐渐形成了一套理论。

phuong vi

  • Căn cứ “Nghiên Cứu mộ Tào Tháo” tác giả Lưu Tâm Trường giới thiệu “Thuật phong thủy ở Trung Quốc có thể nói lịch sử lâu đời. Thời kỳ đầu gọi là thầy địa, phong thủy, hình gia, âm dương trạch, địa lý, thanh mộc, thanh điểu thuật vv” căn cứ “Bão Phác Tử. Cập ngôn” gọi truyền thuyết sớm của thời đại hoàng đế có gọi Thanh Điểu Tử là những người gọi chung là Phong Thủy Chi Học, Chu Vũ Vương lật đổ Thương triều, dự định di dời cử đỉnh về Lạc Ấp, căn cứ “Thượng Thư Triệu Chiếu” nói “Thái Bảo Triều Chí Vu (ở, tại) Lạc, Bốc Trạch” tên sách ở Chu Văn Vương thôi diễn, sau thời “Chu Dịch”, tức là đã qua tiến hành Chiêm Bốc xem phong thủy với công trình xây dựng quan trọng. “Chu Lễ” quyển 10 đăng tải: “Vương tang 7 tháng mới táng, trước khi táng Bốc điềm quẻ Doanh (mồ, mả)” “Hiếu Kinh, Tang Thân” nói “ Bốc kỳ trạch điềm mà an quàn (quàn linh cữu, chờ mai táng) Âm Thố (sắp đặt) Chi” quân sư khoa học Viễn Phòng Lập trong giáo sư tại “Quỉ Cốc Tử Toàn Thư” không có tập lục với nội dung trong lĩnh vực này, có khả năng Quỉ Cốc Tử một đời chủ yếu nghiên cứu truyền bá tòng sư (Túng - cất bước, rảo bước, nhăn, nhún)  hoàng gia lý luận, không có tiến hành than thảo âm dương địa lý. Thế nhưng thời đại gần đây các nhà âm dương địa lý ngược lại đều coi
  • Quỉ Cốc Tử Vương Thiền làm tổ sư của xem Âm trạch. hay Mộ phần.

xây an lạc viên âm trạch

  • 据“曹操墓研究”作者刘心长介绍:“风水术在中国可以说历史悠久。早期称地师,堪舆,形家,阴阳宅,地理,青术,青鸟术等”据“抱朴子。及言”称,传说早在黄帝时代有个叫青鸟子的人就同堪舆之学。周武王推翻商朝,打算迁九鼎.
  • Đây là một trong những phần quan trọng của người quan tâm tới kinh dịch tâm linh.

  • Các bạn cũng có thể tham khảo các lĩnh vực của chúng tôi. You refer to the information here tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480