Dụng Thần Bát Tự: Thấu Triệt Nhân Sinh

Đặng Xuân Thủy gửi lúc

Dụng Thần Bát Tự: Thấu Triệt Nhân Sinh

1. Tùy Nam, Nữ sinh năm âm hay dương mà tính thuận, nghịch. Năm âm tính nghịch hàng Thiên can: Quý Nhâm Tân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Giáp Ất. Địa chi: Hợi Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Tý.

anh la ban

Chữ Thần trong dụng thần bát tự là Thời; Căn cứ Bát tự tứ trụ sắp ra Đại vận, Tiểu vận, tham chiếu thêm Tú để có Cửu tinh, Cửu khí, Cung phi. Niên - Nhật lộc thần, Cát thần để tìm Thiên ất Quý nhân sẽ cho ra tiên đoán khi "Gặp nạn có người cứu, khó khăn có người giúp". Tiết 24, Tiết gồm:

Dần tháng giêng Hai tiết: Lập Xuân và Vũ thủy;

Mão tháng Hai: Kinh Trập và Xuân Phân;

Thìn tháng Ba: Thanh Minh và Cốc Vũ;

Tỵ tháng Tư: Lập Hạ và Tiểu Mãn;

Ngọ tháng Năm: Hạ Chí và Mang Chủng;

Mùi tháng Sáu: Tiểu Thử và Đại Thử;

Thân tháng Bảy: Lập Thu và Xử Thử;

Dậu tháng Tám: Bạch Lộ và Thu Phân;

Tuất tháng Chín: Hàn Lộ và Sương Giáng;

Hợi tháng Mười: Lập Đông và Tiểu Tuyết;

Tý tháng Mười Một: Đại Tuyết và Đông Chí;

Sửu tháng Mười Hai: Tiểu Hàn và Đại Hàn.

(Tìm : Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử) .  Hành tìm sao Cát, sao hung. Trực vv. để cho ra luận vận. Qua dụng thần bát tự sẽ trả lời rất nhiều khía cạnh của cuộc sống nhân sinh.

a. Anh em trong nhà hòa thuận hay không? có giúp đỡ được cho nhau không?

b. Người nào trong số anh em được tiên tổ chọn làm người dâng hương khói?

c. Bố mẹ mình thân phận ra sao?

d. Bản thân có được thừa kế hay không? hay phải thân tự lập thân?

e. Lớn lên trưởng thành làm nghề gì thì thuận lợi, hoặc có duyên theo phật không?

f. Duyên phận ra sao hay một mình bóng lẻ?

g. Một nửa của mình theo hình mẫu nào?

h. Số nào phải khóc trẻ con?

i. Liệu có sinh nghịch tử hay không?

k. Con đường công danh hanh thông hay trắc trở, nếu trắc trở ở phạm vi nào? có khi vì mưu sinh mà bỏ mạng, hay gặp cửa quan trường kiện tụng, vướng vòng lao lý.

l. Con cái học hành và nghề nghiệp nào phù hợp?

2. Còn vô số những vấn đề nhân sinh chưa liệt kê hết, mà nghe qua thấy bình thường, khi xem xét lại thấy vấn đề nào cũng quan trọng cả, nhưng biết tốt để nỗ lực mong sớm thành đại nghiệp, biết xấu để tu tâm, dưỡng đức nhằm giảm thiểu điều dữ, qua đó có được sự bình thản tự nhiên, ung dung tự tại. Vì cõi nhân sinh là tổng hòa của nhiều lĩnh vực, theo các nhà phong thủy: "Nhất mệnh, Nhị vận, Tam phong thủy, Tứ tích âm đức, Ngũ đèn sách", trong đó Mệnh quan trọng nhất bởi tiền định, phong thủy ảnh hưởng tới từ trường mỗi cá nhân từ ngoại cảnh, cần vận dụng cho phù hợp, nếu không tự biết có thể nhờ tư vấn. Còn lại biết vận nắm thời cơ và tích âm đức cũng như học hành là quá trình khổ luyện cả đời cho những người có ý chí.

phuong vi

Các bạn tham khảo thêm thông tin. You refer to the information here Tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480