Kinh dịch tâm linh

Kinh Dịch - Tam nguyên cửu hạn – Quỉ Cốc baidu luận vận của Thiệu Vỹ Hoa

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , kinh dịch , luận vận Thiệu Vỹ Hoa

Kinh Dịch - Tam nguyên cửu hạn – Quỉ Cốc:  Luận Vận Của Thiệu Vỹ Hoa        Ở đoạn này chủ yếu nói tới Đại Vận, Tiểu Vận, Lưu Niên.  vận đối với sự ảnh hưởng của sinh mệnh, theo mức độ ảnh hưởng của nó phân thành cửu hạn, Đại vận trong 10 năm, tiểu vận trong 1 năm, can chi của nó không phải là đại vận, cũng không phải can chi năm hiện tại của tiểu vận, can chi của năm hiện tại chỉ có thể tính là can chi của Lưu Niên. Để tiện cho mọi người dễ...

Đọc tiếp →

Hotline: 0972.051.480