Luận Công ty Xưởng Thương Điếm (phương vị trác sự vụ) Hung Cát Chú Giải - Hán cổ baidu 事務 桌 方位 吉凶註解

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , kinh dịch , phong thủy chỗ ngồi

Luận Công ty Xưởng Thương Điếm (Phương vị trác sự vụ) Hung Cát Chú Giải - Hán cổ

  • tiếng Việt: luận về hung cát của phương vị bàn làm việc tại Công ty, Nhà xưởng, Văn phòng, Cửa hàng
  • 事務 桌 方位 吉凶註解

la ban

  • Người cầm tinh chuột: nắm vị trí: chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng bộ phận.
  • 相鼠之人﹕董事長﹐總經理﹐會計主任﹐主事者等。

1/Người sinh giáp tý: Ngồi hướng đông nam tài thần, đông bắc thêm ích lợi, tây nam thuận lợi

甲子年生人﹕ 坐東南財神方﹔東北益利方﹔西南順利方

2/Người sinhbính tý: Ngồi hướng chính tây tài thần, tây nam thêm ích lợi, tây bắc thuận lợi

丙子年生人﹕坐正西財神方﹔西南益利方﹔西北順利方

3/Người sinh mậu tý: Ngồi đông bắc tài thần, đông nam thêm ích lợi, đông bắc thuận lợi

戊子年生人﹕坐東北財神方﹔東南益利方﹔東北順利方

4/Người sinh canh tý: Ngồi chính đông tài thần, tây bắc thêm ích lợi, chính bắc thuận lợi

庚子年生人﹕坐正東財神方﹔西北益利方﹔正北順利方

5/Người sinh nhâm tý: Ngồi đông nam tài thần, đông bắc thêm ích lợi, chính nam thuận lợi.

壬子年生人﹕坐東南財神方﹔東北益利方﹔正南順利方。

  • Mỗi địa chi có 5 can chi x 12 = 60 đã được nghiên cứu ghi chép tỷ mỉ.

phuong vi

  • Quý khách xem thêm lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. You refer to the information here  tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480