Nam Nữ Hôn Phối Cát Hung (Dịch từ sách nước ngoài): baidu 凶吉婚配女男

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , tư vấn hôn nhân

Nam Nữ Hôn Phối Cát Hung (Dịch từ sách nước ngoài): 凶吉婚配女男

la ban

  • Hôn phối là việc trọng đại nhất trong cuộc đời, gia đình thành công hay thất bại đều từ đây mà ra:

配婚為人生最重大事﹐家庭的成功失敗均在此分也。

  • Chư Quân: các tiểu thư vì hạnh phúc cần thận trọng.

諸君﹕小姐謹慎為辛

  • Nếu như trong mệnh bát tự có tam kỳ, nhị đức và sao cát phù trợ, thì gặp xung có thể hoá cát. (kỳ: hiếm thấy, đặc biêt, kỳ lạ. Cát: may mắn. Hung: buồn, xấu)

若本命八字中有三寄二德及吉星扶助﹐能逢凶化吉

  • Người tuổi Tý: Thích hợp với người tuổi Thìn, Thân, Sửu sẽ đại cát, những tuổi khác kém hơn.

相鼠人﹕宜配相龍﹐猴。牛大吉﹐其他生相次吉.

  • Tâm đầu ý hợp, trời phú cát tường, phát đạt phồn vinh, gia đình hưng thịnh, có địa vị lãnh đạo, tạo lập đại nghiệp, chắc chắn lớn mạnh, hưởng phúc trọn đời.

情投意合﹐天 賦 吉祥之象藢﹐繁榮發達﹐一門興隆﹐具有領導地位﹐建立大業必可昌隆享福終世。

  • Kỵ tuổi: Mùi, Ngọ, Mão, Dậu: khi thịnh khi suy, vất vả nhưng không thành công, sóng dữ nổi lên thiên biến vạn hoá, tai hoạ kéo đến. Buồn phiền trùng trùng, thậm chí xương thịt phân ly, bại gia chi khổ.

忌配相﹕羊馬兔雞﹕ 一盛一衰勞而無功 波瀾 起伏千變萬化﹐災害並至﹐凶熬重重﹐甚至骨肉分離﹐敗家之苦。

  • Trên đây vẫn chỉ là sơ bộ, phải chi tiết trong dụng thần bát tự, tứ trụ, còn 11 địa chi khác. thuộc phạm vi tư vấn hôn nhân.

phuong vi

  • Tác giả giữ bản gốc. Các bạn tham khảo thêm. You refer to the information here. Tại đây

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480