Phong Thuỷ Dương Trạch - baidu 住宅习俗

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , dương trạch , phong thủy

Phong Thuỷ Dương Trạch

Tập Tục Nhà Ở (Dương Trạch) – Quỷ Cốc

住宅习俗

  •   Khi người ta sống, chỗ ở của Phòng, ốc, đình, viện gọi là dương trạch, đối với việc xây dựng dương trạch, đất nước tôi ở các khu vực khác nhau, khác nhau về dân tộc, đều có phong cách đặc thù của chính mình, như Tứ Hợp Viện của bắc kinh, Gia Tộc Liên Kết Phòng của giang nam, địa vị cao quí của vương hầu tướng quân đều tự có cung điện, phủ đệ, bất luận xây dựng dương trạch theo phong cách nào thì cũng đều có kết cấu chủ thể. Có kết cấu lót phụ, sau kiến trúc cung điện Tào, Ngụy đều nhấn mạnh đối xứng trục trung tâm, thời cổ đại đất nước tôi đối với việc nghiên cứu dương trạch, không chỉ là nghiên cứu dương trạch mà thông qua thực tiễn cuộc sống, Âm Dương gia cũng hình thành nên một bộ Dương Trạch Phong Thủy Lý Luận.

la ban

  • Họ nghiên cứu đối với hoàn cảnh không giống nhau để xây dựng dương trạch thế nào? Để có thể xuất hiện cát xung đều được nói cụ thể, trong lập Phòng đều tìm tập lục của “Quỉ cốc tử toàn thư” trong đó không có phần chuyên nói về Dương Trạch Luận, nhưng đời sau âm dương gia đều tôn trọng Quỉ Cốc Tử Vương Thiền làm sư phụ của họ. Do bởi mọi người có vị trí địa lý của nền nhà ‘Trạch Cơ’ không giống nhau, vị trí tại cửa và phòng chính, phòng phụ đều được chọn lựa phù hợp yêu cầu. Dương trạch yêu cầu là:
  • Cửa Làm Chủ trạch (nhà), phòng làm quí, cửa quay Sao chuyển định Quân thần, Sao cát (danh vọng) phô trương thêm Phúc, Thọ, phương xung thượng cao nhiều Tai (nạn) xâm (tiếp cận, gần). Căn cứ sơ đồ sao trong bát quái có 8 loại:
  • 人们活着时居住的房屋庭院叫阳宅,对于阳宅的建筑,我国不同地域,不同民族都有自己的独特风格,像北京的四合院,江南的家族联体房。地位高贵的王侯将相有自己的宫殿,府第。无论哪种风格的阳宅建筑都有主体结构,有陪衬结构,曹魏以后的宫殿建筑都强调中轴对称, 我国古代人们对于阳宅的研究不亚于对阳宅的研究,通过生活实践,阴阳家也形成了一套阳宅风水理论。他们对不同地理环境中如何建造阳宅,以及可能出现的吉凶都做了说明。房立中教授集录的“鬼谷子全书”中没有专门的阳宅论述, 但后代阴阳家却都尊鬼谷子王禅 (chán – thiền)  为其祖师。由于各人宅基地的地理位置不同,在门与主房,陪房的位置选择上都要合乎要求。阳宅的要求是:门为宅主,房为贵,门转星移定君臣,吉星显耀添福寿,凶方崇高多灾侵 。 根据八卦图中星位有八种:

phuong vi

Của Tốn (xùn) đó là cửa đi hướng góc Đông Nam, vị trí các sao như sơ đồ sau:

Của Tốn (xùn) đó là cửa đi hướng góc Đông Nam, vị trí các sao như sơ đồ sau:

1,巽门,就是东南角走门,其各种星位如图示:

   祸 (hoạ)                      生(sinh)                        绝(tuyệt)

   六 (lục)                                                           延 (diện)           

   五 (ngũ)                      天(thiên)                       门 (môn)

Sinh, Diên (yán) tức kéo dài, vươn dài, Thiên là Sao Cát, ngũ là ngũ quỉ, Lục, Tuyệt, Họa là sao xung.

生,延,天为吉星,五为五鬼,六,绝,祸为凶星,

Cửa đi hướng Đông Nam,

  • bất luận của hướng Đông hay hướng Nam, phòng Chính yêu cầu ở bắc, tức Ốc Đường triều nam, zhào – buổi sớm, sớm mai, ngày. (朝). Vị trí ngũ quỉ tại góc Tây Nam, phòng phụ ở Đông, Tây cần thấp hơn phòng chính.

dương trạch phong thủy

  • Còn 7 cửa nữa sẽ hoàn thành sau, phần dịch trên đây trong phạm vi kinh dịch tâm linh, bản gốc không liên quan tới "Dương trạch tam yếu"
  • Các bạn quan tâm đối tác của chúng tôi. You refer to the information here  tại đây
Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480