Phong Thuỷ Trú Trạch Địa Lý Baidu 住宅地理風水

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: phong thủy , địa lý

Phong Thuỷ Trú Trạch Địa Lý Baidu 住宅地理風水

 • Phong thuỷ địa lý nhà cửa là một phần không thể xem nhẹ trong đời sống, phong thuỷ có thể cải biến vận khí, phong thuỷ là môi trường địa lý, sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của một cá nhân, phát triển nhân cách và cả sự an nguy về sinh mệnh và tài sản, việc xây nhà, nhập trạch, phương vị bàn làm việc đều dựa vào việc sắp đặt một cách cẩn thận để có cát tránh xung.
 • 住家地理風水是我們生活不可忽事的一部份﹐風水可以使我們改變運氣﹐風水就是地理環境﹐ 地理環境的好與壞﹐會影響一個人的生活品質﹐人格發展﹐以及生命財產之安危。如建屋﹐入宅﹐辦公司桌的方位﹐都需要謹慎擺示藉 以 吉避凶。

la ban

 • Thực tế lịch sử Trung Quốc đã có năm ngàn năm, theo truyền thuyết phong thuỷ, với trình độ khoa học ngày nay chưa có phương pháp kiểm chứng, nhưng thực tế lại cũng chưa phủ định, vậy có nghĩa là nhất định có lý do để phong thuỷ tồn tại, chỉ là các nhà khoa học vẫn chưa có đủ phát minh hay trình độ để chứng minh.

Nha lung tua nui mat truoc ho Tuyet Dep

 • Theo các nhà phong thuỷ: Nhất mệnh, Nhì vận, Tam phong thuỷ, Tứ âm trạch, Ngũ đèn sách. Do vậy chỉ nên xem phong thuỷ ảnh hưởng tới từ trường vận khí của cá nhân thôi. Nhớ kỹ. Tin rằng chắc chắn có, không tin rằng không có, nhưng đừng quá mê tín. Cá nhân muốn thành công cần những điểm thông minh lanh lợi, nỗ lực hợp tác, làm đến nơi chốn, đối đãi thành khẩn, tấm lòng lương thiện.
 • 其實中國五千年歷史﹐對於風水的傳說﹐目前科學程度﹐仍然無法驗證﹐但也不能否定無法驗證的事實﹐所以一定有它的道理存在﹐只是科學家還沒有發達到的足以證明的程度而已。

  風水師常說﹕一命﹐二運﹐三風水﹐四積陰德﹐五讀書。所以風水只是影響每個人的運氣磁場罷了。切記﹐寧可信其有﹐不可信其無﹐但也不要太迷信。而每個人的成功要點是心地善良﹐誠懇待人﹐腳踏實地。精明能幹及努力打拼。

phuong vi

 • Phong thuỷ địa lý nhà cửa tốt nhất là kết hợp với Bát tự của chủ nhà để đoán định, tiếp đến xem đất có phải là vượng trạch không?, sau cùng xem xét đến vận hành khí trường các phòng trong nhà, môi trường địa hình chu vi bốn mặt của nhà cửa, cách bài trí đồ đạc trong nhà, phát sinh tình huống, sau đó mới phán định phòng ốc của gia trạch cát và xung.
 • 住宅風水最好是配合主人的八字而擇定﹐再者看地是否旺宅﹐最後看住家房屋的氣場運行﹐房屋四週視野的地形環境﹐及室內傢俱的擺設﹐而產生狀況﹐才判定房屋對住宅者的吉與凶。

  住宅風水形狀與改善 (陰宅格局).

 • Khi sắp xếp bát tự tứ trụ, cần lưu ý tương sinh, tương khắc, tương hình, tương hại, tương xuyên vv. và tính thuận, nghịch, phản sinh, phản khắc để cho ra luận giải được thấu triệt.

Ngũ Hành Phản Sinh

Kim cần có Thổ sinh, nhưng Thổ nhiều kim bị vùi lấp;

Thổ cần có Hỏa sinh, nhưng hỏa nhiều thì thổ thành than;

Hỏa cần có Mộc sinh, nhưng mộc nhiều hỏa bị nghẹt;

Mộc cần có Thủy sinh, nhưng thủy nhiều mộc bị trôi dạt;

Thủy cần có Kim sinh, nhưng kim nhiều thủy bị đục.

Ngũ Hành Phản Khắc

Kim khắc được Mộc, nhưng mộc cứng thì kim bị gãy;

Mộc khắc được Thổ, nhưng thổ nhiều thì mộc bị gầy yếu;

Thổ khắc được Thủy, nhưng thủy nhiều thổ bị cuốn trôi;

Thủy khắc được Hỏa, nhưng hỏa nhiều thì thủy bị khô;

Hỏa khắc được Kim, nhưng kim nhiều thì hỏa sẽ tắt.

 • Cải thiện hình thái phong thuỷ là quan trọng. Các bạn tham khảo thêm.You refer to the information here tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480