• que sao xuat khau 1
  • que sao 3
  • Que sao xuat khau

Quế Sáo Bào Vỏ Giữ Phần Dầu Lõi Đóng Bao Carton Xuất Khẩu - Smooth Cassia From Dried Cinnamon Bark

50.000₫ xxx 55.000₫

Giá cũ: 55.000₫


Quế Sáo Bào Vỏ Giữ Phần Dầu Lõi Đóng Bao Carton

桂皮经加工后才出口按照客户规格答应

Export Smooth Cassia From Dried Cinnamon Bark

Quế sáo là quế ống phơi khô tự nhiên bào phần vỏ ngoài, lấy phần lõi dầu, đóng gói trong bao Carton xuất khẩu, quy cách đóng bao và trọng lượng đóng bao tùy theo yêu cầu của từng khách hàng.

Que Sao is naturally dried cinnamon cell tube, which have smoothed outer section, only taking the core oil, packaged in export carton with specification standard, packing and bagging weight depending on the requirements of each customer.

que sao xuat khau

Quế sáo được sơ chế từ các nguồn quế của Việt Nam, quế sáo được sơ chế từ quế ống loại tốt, sau khi bào lớp vỏ, chỉ giữ phần lõi chứa nhiều dầu, sau khi sơ chế thủ công bởi lao động địa phương, sẽ đóng gói vào thùng carton theo yêu cầu của từng khách hàng và quy cách xuất khẩu.

Que Sao be prepared from sources of Vietnam Cinnamon, cassia or (Dried Cinnamon Bark) cell tube be prepared from the kind good, after the cell crust, just keeping the core contains more oil, after primary processing by local workers, This product will be packed in cartons at the request of each customer and importer.

Sản phẩm qua sơ chế đơn giản không có chất bảo quản, không có hóa chất độc hại,

Preliminarily processed products simply have no preservatives, no harmful chemicals.

Được Cung cấp bởi CTy CP Tv XD và TM Hải Anh.

Quý khách tìm hiểu thêm về chúng tôi./.

您关注越南农产品出口与有合作需求就参考在这里

You refer to the information here. tại đây.

Sản phẩm liên quan

KM que sao xuat khau 1

Quế Sáo Bào Vỏ Giữ Phần Dầu Lõi Đóng Bao Carton Xuất Khẩu - Smooth Cassia From Dried Cinnamon Bark

55.000₫50.000₫

KM máy trộn của NHI

Sản Phẩm Nổi Bật Của Tập Đoàn NHI Thẩm Dương - Trung Quốc

80.000₫60.000₫

KM Go tram huong 1

Cây Trầm Và Trầm Hương - Eaglewood Baidu 沉香

120.000₫100.000₫

KM May ep tinh dau lac SP qua loc dong can CN ep nong

Máy ép tinh dầu lạc CN ép rang Nóng

150.000₫140.000₫

KM Bình ngưng bằng thép không gỉ

TB chưng cất tinh dầu quế đồng bộ hiệu xuất cao

170.000₫150.000₫

KM tinh dầu lạc SD May Ep Tinh Dau Lac CN ep nong

Tinh dầu lạc Bai du: 花生油

150.000₫145.000₫

Hotline: 0972.051.480