Ngũ Hành Phản Sinh, Phản Khắc: Theo quan niệm của dịch học phương đông (Kinh dịch), người xưa quan niệm rằng:

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , phong thuỷ

Ngũ Hành Phản Sinh, Phản Khắc: Theo quan niệm của dịch học phương đông (Kinh dịch), người xưa quan niệm rằng:

La bàn:

la ban

  • Cái gì cũng phải có âm (-) có dương (+). Có Cơ (lẻ), có Ngẫu (chẵn) thì mới hài hòa, như vậy phải có năm Âm đi kèm với năm Dương, cho tháng cũng từng cặp âm – dương. Tý dương – Sửu âm, Dần dương – Mão âm vv. Đó là mật mã mà người xưa chọn các con vật làm biểu tượng cho các năm, bảng dưới đây phản ánh quan niệm này:

Năm âm lịch

Biểu tượng

Năm âm lịch

Biểu tượng

Tý (dương)

Sửu (âm)

Dần (dương)

Mão (âm)

Thìn (dương)

Tỵ (âm)

Con chuột (5 ngón, lẻ)

Con trâu (2 ngón, chẵn)

Con hổ (5 ngón, lẻ)

Con thỏ - Mèo (4 ngón, chẵn)

Con rồng (5 ngón, lẻ)

Con rắn (lưỡi chẻ 2, chẵn)

Ngọ (dương)

Mùi (âm)

Thân(dương)

Dậu (âm)

Tuất (dương)

Hợi (âm)

Con ngựa (1 ngón, lẻ)

Con dê (2 ngón, chẵn)

Con khỉ (5 ngón (lẻ)

Con gà (3 ngón + 1 cựa)

Con chó (5 ngón, lẻ)

Con lợn (4 ngón, chẵn)

Thiên can hợp nhau, xung nhau

Cặp thiên can hợp nhau

Cặp thiên can phá nhau

Giáp  hợp  Kỷ

    Ất + canh

Bính + tân

Đinh + nhâm

 Mậu + quí

Giáp xung Mậu

    Ất > <kỷ

Bính > < canh

Đinh > < kỷ

Mậu > < nhâm

Kỷ xung Quý

Canh > < giáp

   Tân > < ất

Nhâm > < bính

   Quí > < bính

Địa chi hợp nhau, xung nhau

Sáu cặp địa chi lục hợp

Sáu cặp địa chi xung nhau

Tý  + sửu                        Thìn + dậu

Dần + hợi                        Tỵ + thân

Mão + tuất                      Ngọ + mùi

 Tý > < ngọ                Dần > < Thân

Mão > < Dậu              Tỵ > < hợi

Sửu > < mùi              Thìn > < tuất

Bốn cụm địa chi tam hợp

Sáu cặp địa chi phá nhau

Hợi + mão + mùi

Tỵ + dậu + ngọ

Thân + tý + thìn

Dần + ngọ + tuất

 Tý > < ngọ        mão > < dậu

Dần > < thân        tỵ > < hợi

Sửu > < mùi       thìn > < tuất

 

Ba cụm địa chi tứ hành xung:         Tý > < ngọ > < mão > < dậu

                                                        Thìn > < tuất > < sửu > < mùi

                                                         Dần > < thân > < tỵ > < hợi

Ghi chú: khi đối chiếu với xem âm trạch của Quỉ Cốc Tử thì cần tránh âm trạch theo đúng hướng (Chính hướng)

       Tý – Ngọ, Mão – Dậu

Tức là tránh hướng chính     Bắc – Nam, Đông – Tây. Mà phải chếch ít độ theo la bàn (Kiêm hướng).

phuong vi

Thập nhị địa chi ngũ hành thuộc tính và phương vị là:

Dần, Mão, chỉ phương đông, thuộc mộc, Dần mộc dương, Mão mộc âm (Màu xanh)

Ngọ, Tỵ, chỉ phương nam, thuộc hỏa, Ngọ hỏa dương, Tỵ hỏa âm (Màu đỏ)

Thân, Dậu, chỉ phương tây, thuộc kim, Thân kim dương, Dậu kim âm (Màu trắng)

Tý, Hợi, chỉ phương bắc, thuộc thủy, Tý thủy dương, Hợi thủy âm (Màu đen)

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chỉ tứ quý, xuân, hạ, thu, đông, thuộc thổ, Thìn, Tuất thổ dương, Sửu, Mùi thổ âm. (Màu vàng)

Ngũ Hành Phản Sinh

Kim cần có Thổ sinh, nhưng thổ nhiều kim bị vùi lấp;

Thổ cần có Hỏa sinh, nhưng hỏa nhiều thì thổ thành than;

Hỏa cần có Mộc sinh, nhưng mộc nhiều hỏa bị nghẹt;

Mộc cần có Thủy sinh, nhưng thủy nhiều mộc bị trôi dạt;

Thủy cần có Kim sinh, nhưng kim nhiều thủy bị đục.

Ngũ Hành Phản Khắc

Kim khắc được Mộc, nhưng mộc cứng thì kim bị gãy;

Mộc khắc được Thổ, nhưng thổ nhiều thì mộc bị gầy yếu;

Thổ khắc được Thủy, nhưng thủy nhiều thổ bị cuốn trôi;

Thủy khắc được Hỏa, nhưng hỏa nhiều thì thủy bị khô;

Hỏa khắc được Kim, nhưng kim nhiều thì hỏa sẽ tắt.

Bao tàng Can trong Chi:

Tý bao tàng Quý âm nên tý -;

Sửu bao tàng Giáp Bính Mậu đều dương nên sửu +;

Dần bao tàng Giáp Bính Mậu đều dương nên dần +;

Mão bao tàng Ất âm nên mão âm; -

Thìn bao tàng Mậu Quý Ất âm, âm nhiều nên thin -;

Tỵ bao tàng Bính Canh Mậu đều dương nên tỵ +;

Ngọ bao tàng Đinh Kỷ đều âm nên ngọ -;

Mùi bao tàng Kỷ Đinh Ất đều âm nên mùi -;

Thân bao tàng Canh Nhâm Mậu đều dương nên thân +;

Dậu bao tàng Tân âm nên dậu -;

Tuất bao tàng Tân Đinh Mậu, âm nhiều nên tuất -;

Hợi bao tàng Nhâm Giáp Mậu đều dương nên hợi +.

  • Xin được trình bày ngắn gọn, dễ liên hệ, đồng nhất trong phạm vi Kinh dịch tâm linh.

  • Ngoài ra các bạn có thể tham khảo lĩnh vực chúng tôi. You refer to the information here tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480