Thiết Bị Sản Xuất Tinh Dầu Sả Thủ Công baidu 香茅精油

Thiết Bị Sản Xuất Tinh Dầu Sả Thủ Công baidu 香茅精油

+ Thiết Bị Sản Xuất tinh dầu sả thủ công hiện nay của người trồng sả rất đơn giản, từ vật liệu đến kết cấu, đặc biệt là do sử dụng nhiên liệu là củi, mức độ nấu nhỏ, lâu, kém hiệu quả và giá thành sản phẩm sẽ cao. Tùy vật liệu cũng như quy mô mà người nông dân mua nồi nấu từ 15 triệu - 200 triệu.

+ Nhược Điểm: tuổi thọ của thiết bị sẽ không bền, nhanh phải thay thế, tiêu hao nhiên liệu lớn và tỷ lệ thu hồi tinh dầu không cao, do công nghệ chưa phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

+ Giải Pháp: Mở rộng quy mô vùng nguyên liệu, tập trung, đầu tư thiết bị đồng bộ.

nồi nấu sả thủ công

Các bạn có thể tham khảo thiết bị đồng bộ. 您关注越南农产品出口与有合作需求就参考在这里 You refer to the information here tại đây.

Hotline: 0972.051.480