Tính Chất Nhị Thập Bát Tú – Bàn Về Lịch Vạn Niên – t54 - Tứ Tượng

Đặng Xuân Thủy gửi lúc

1Tính Chất nhị thập bát tú – Bàn về lịch vạn niên –t54 - tứ tượng  Tính Chất Nhị Thập Bát Tú - Bàn Về Lịch Vạn Niên - T54

Số TT

28 Sao

 Định Danh Theo 28 Con Vật

Thuộc

Hành

Theo Thần Bí

Trạch Cát TQ

Theo Tuyển Trạch Thông thư VN và Lịch Thư của Thái Bá Lệ Hồng Kông.

1

Giác

Giao Long

Mộc

 Hôn Nhân Tế Tự, Mai Táng Xấu

+ Tốt, Riêng Mai Táng xấu

2

Cang

Rồng

Kim

 Hôn Nhân Tế Tự, Mai Táng Xấu

+ Xấu Mọi Việc

3

Đê

Lạc

Thổ

 Tốt Tăng Tài Lộc

+ Xấu Mọi Việc

4

Phòng

Thỏ

Thái Dương

 Mọi Việc Bất Lợi

Tốt Mọi Việc

5

Tâm

Hổ

Thái âm

 Xấu Mọi Việc

Xấu Mọi Việc

6

Vĩ

Hổ

Hỏa

 Xấu Mọi Việc

Tốt Mọi Việc

7

Báo

Thủy

Hôn Nhân, Tu Tạo Xấu

Tốt Mọi Việc

Hết Một Tuần (Giác – Cang – Đê – Phòng – Tâm – Vĩ – Cơ)

8

Đẩu

Giải

Mộc

 Xấu Mọi Việc

Tốt Mọi Việc

9

Ngưu

Trâu

Kim

Xấu Mọi Việc

+ Xấu Mọi Việc

10

Nữ

Giơi

Thổ

Tốt Mọi Việc

Xấu Mọi Việc

11

Chuột

Thái dương

Tốt Mọi Việc

Xấu Mọi Việc

12

Nguy

Én

Thái âm

Xấu Nhiều Tốt Ít

+ Xấu Mọi Việc

13

Thất

Lợn

Hỏa

Tốt Mọi Việc

+ Tốt Mọi Việc

14

Bích

Du

Thủy

Tốt Mọi Việc

+ Tốt Mọi Việc

Hết Hai Tuần (Đấu- Ngưu – Nữ - Hư – Nguy- Thất – Bích)

15

Khuê

Lang

Mộc

Tốt Mọi Việc

Xấu, Riêng Xây Dựng Tốt

16

Lâu

Chó

Kim

Tốt Mọi Việc

+ Tốt Mọi Việc

17

Vị

Trĩ

Thổ

Xấu Mọi Việc

Tốt Mọi Việc

18

Mão

Gà

Thái dương

Tốt Mọi Việc

Xấu Mọi Việc

19

Tất

Chim

Thái âm

Tốt Mọi Việc

+ tốt Mọi Việc

20

Chủy

Khỉ

Hỏa

Tốt Mọi Việc

Xấu, Riêng Xây Dựng Tốt

21

Sâm

Vượn

Thủy

Tốt Mọi Việc

Xấu, Riêng Xây dựng Tốt

Hết Tuần Ba (Khuê – Lâu – Vị – Mão – Tất – Chủy – Sâm)

22

Tỉnh

hươubướu

Mộc

Xấu Mọi Việc

Tốt Mọi Việc

23

Quỷ

Kim

Xấu Mọi Việc

+ Xấu, Riêng Mai Táng tốt

24

Liễu

Hoẵng

Thổ

Tốt Mọi Việc

Xấu Mọi Việc

25

Tinh

Ngựa

Thái Dương

Xấu Nhiều Tốt Ít

+ Xấu, Riêng Xây Dựng Tốt

26

Trương

Hươu

Thái Âm

Tốt Mọi Việc

Xấu Mọi Việc

27

Dực

Rắn

Hỏa

Tốt Mọi Việc

Nói Chung Không Tốt

28

Chẩn

Giun

Thủy

Xấu Mọi Việc

Tốt Mọi Việc

Hết Tuần Bốn (Tỉnh – Quỷ – Liễu – Tinh - Trương – Dực – Chấn)

 • PHÚ ĐOÁN NHỊ THẬP BÁT TÚ

 • 1/ Sao Giác: (Giác Mộc Giao)

 • Giác tinh sao được việc chủ thân vinh

  Đi thi đỗ đạt, gặp quý nhân

  Giá thú hôn nhân sinh quý tử

  Nên kiêng mai táng sửa âm phần

 • 2/ Sao Cang: (Cang Kim Long)
 • Cang kim đứng trưởng phải giữ mình

  Mọi việc làm ăn tính thật rảnh

  Chôn cất, hôn nhân đều nên tránh

  Làm liều hậu quả khó phân minh

 • 3/ Sao Đê: (Đê Thổ Lạc)
 • Đê tinh rất xấu phải đề phòng

  Động thổ tai ương dễ tai ương

  Kinh doanh, ký kết hang chìm đắm

  Xuất hành, xây cất ngoại đôi phương

 • 4/ Sao Phòng: (Phòng Nhật Thỏ)
 • Phòng tinh tốt lắm, vượng điền tài

  Hạnh phúc, giàu sang đẹp cả hai

  Xây cất cưới xin gia cảnh thắm

  Sĩ, nông, công, cổ thấy hài hòa

 • 5/ Sao Tâm: (Tâm Nguyệt Hồ)
 • Sao tâm xấu lắm chớ xem thường

  Việc dặn lòng ghi hãy thủy chung

  Ăn hỏi, cưới xin đều bất lợi

  Kinh doanh thua lỗ kiện nhau hung

 • 6/ Sao Vĩ: (Vĩ Hỏa Hổ)
 • Vĩ tinh chiếu sáng tốt vô cùng

  Làm nhà cưới gả được hanh thông

  Xuất ngoại kinh doanh nhiều thuận lợi

  Tiến chức thăng quan sự nghiệp hung

 • 7/ Sao Cơ: (Cơ Thủy Báo)
 • Cơ tính sáng chiếu giúp con người

  Sự nghiệp cao tường viễn cảnh tươi

  Cửa to nhà rộng, tiền bạc chứa

  Mộ kết ông bà, phúc để đời

 • 8/ Sao Đẩu: (Đẩu Mộc Giải)
 • Đẩu tinh sáng láng, lại dồi dào

  Hôn nhân sinh nở vẹn toàn sao

  Chăn nuôi, cấy gặt nhiều tiền của

  Làm nhà thả cá xứng ước ao

 • 9/ Sao Ngưu: (Ngưu Kim Ngưu)
 • Sao ngưu tổn lực lại hao tài

  Gây dựng bất lợi, dễ bi ai

  Cưới hỏi, xa nhà nên cẩn thận

  Kinh doanh, trồng trọt mất vốn lời

 • 10/ Sao Nữ: (Nữ Thổ Bắc)
 • Nữ tinh phụ nữ phải dè mình

  Giao dịch, đề phòng kẻ sở khanh

  Sinh nở nên tầm thầy thuốc giỏi

  Hao tài tốn của thiệt gia đình

 •  11/ Sao Hư: (Hư Nhật Thử)
 • Sao hư chiếu tới chủ tai ương

  Nam nữ gần nhau phải giữ chừng

  Một phút ba năm hoa dễ héo

  Sau này đã chắc mãi thương yêu

 •  12/ Sao Nguy: (Nguy Nguyệt Yến)
 • Sao nguy kỵ nhất việc làm nhà

  Nhà rộng lầu cao ở được ta

  Kinh doanh, việc hiếu đều nên trách

  E rồi bại sản với khuynh gia

 • 13/ Sao Thất: (Thất Hỏa Trư)
 • Thất tinh chiếu sáng việc hanh thông

  Công danh sự  nghiệp rất hiển vinh

  Mở hiệu làm nhà đều thành đạt

  Hôn nhân, con cái ắt thân vinh

 •  14/ Sao Bích: (Bích Thủy Du)
 • Bích tinh mọi việc thuận nhân tình

  Cưới hỏi sinh con xứng ý mình

  Thương mại, kinh doanh nhiều lợi lộc

  Làm nhà lợp mái ắt khang minh

 • 15/ Sao Khuê: (Khuê Mộc Lang)
 • Khuê tinh thuộc mộc có phần lành

  Vợ chồng hòa thuận phúc lộc sinh

  Chỉ tránh mở hàng và động thổ

  Đưa ma, sửa mộ cũng nên phòng

 • 16/ Sao Lâu: (Lâu Kim Cẩu)
 • Sao lâu lớp mái tốt vô cùng

  Thêm người, thêm của thịnh lại hưng

  Hôn nhân ngày ấy sinh quý tử

  Nhậm chức sao này chức lại tăng

 • 17/ Sao Vị: (Vị Thổ Trĩ)
 • Vị tinh phú quý với vinh hoa

  Mọi việc nên hay ráng sức ta

  Mua bán xây nhà cùng cưới hỏi

  Công to việc lớn rất thuận hòa

 • 18/ Sao Mão: (Mão Nhật Kê)
 • Mão tinh cẩn thận việc chăn nuôi

  Làm nhà, làm cửa e thiệt người

  Làm quan nhậm chức phòng tai họa

  Hôn nhân giá thú kém xinh tươi

 • 19/ Sao Tất: (Tất Nguyệt Ô)
 • Tất tinh chiếu sáng tốt hòa điều

  Nông trang thóc gạo, hoa tằm nhiều

  Nhà cửa khang trang hôn thú đẹp

  Sinh con nam quý nữ yêu kiều

 • 20/ Sao Chủy: (Chủy Hòa Hầu)
 • Chủy tinh cẩn thận mắc cửa quan

  Vàng nén bạc kho dễ sạch sanh

  Quan viên danh chức càng nên giữ

  Thầy thợ coi chừng chuyện tiếng tăm

 • 21/ Sao Sâm: (Sâm Thủy Viên)
 • Sâm tinh cũng gọi văn khúc xương

  Mưu cầu sự nghiệp đại cát tường

  Mở hiệu xây nhà thi rất tốt

  Hôn thú về sau rẽ đôi đường

 • 22/ Sao Tỉnh: (Tỉnh Mộc Hãn)
 • Tỉnh tinh chỉ tránh việc tang thôi

  Thi cử công danh đệ nhất ngôi

  Trồng trọt chăn nuôi thu hoạch tốt

  Làm nhà hôn thú đẹp cả đôi

 • 23/ Sao Quỷ: (Quỷ Kim Dương)
 • Quỷ tinh chiếu rọi khiến buồn thương

  Làm nhà chẳng ở chủ nhân vong

  Cưới xin ngày ấy cần nên tránh

  Sao này chỉ lợi việc hiếu tang

 • 24/ Sao Liễu: (Liễu Thổ Chương)
 • Liễu tinh chiếu rọi lắm nguy nan

  Hao tài tốn sức lại bi thương

  Hơn hết thì nên chăm hường thiện

  Lo sao bản mệnh được an khang

 • 25/ Sao Tinh: (Tinh Nhật Mã)
 • Sao tinh chiếu rọi tránh hợp hôn

  Vợ bỏ, chồng ruồng, trẻ héo hon

  Nhất việc làm nhà thì rất tốt

  Nhị việc công danh dễ mãn viên

 • 26/ Sao Trương: (Trương Nguyệt Lộc)
 • Sao trương ngày ấy đẹp làm nhà

  Cưới hỏi gia đình thắm lụa hoa

  Mở hàng nhập học đều hay cả

  Tang ma chu đáo phú hà xa

 • 27/ Sao Dực: (Dực Hỏa Xà)
 • Dực tinh tối kỵ việc làm nhà

  Tai nạn chợt xảy thiệt chủ nhà

  Nam nữ gần xa gìn chữ chính

  Thói nguyệt, tham hoa, lắm xót xa

 • 28/ Sao Chẩn: (Chẩn Thủy Dần)
 • Chẩn tinh chiếu rọi chủ vẻ vang

  Thăng quan, thăng chức lộc tang tài

  Việc hiếu, việc hôn đều rất tốt

  Kinh doanh buôn bán ắt phồn xương./.

 • Chỉ có 11 trong 28 dấu (+) = 3 tài liệu giống nhau

phuong la ban

 • 28 sao theo tuần tự – theo ngày tuần lễ – phương hướng – ngũ hành như

Phương Đông

1. Giác

2. cang

3. đê

4. phòng

5. tâm

6. vĩ

7. cơ

Phương Bắc

8. đẩu

9. ngưu

10. nữ

11. hư

12. nguy

13. thất

14. bích

Phương tây

15.khuê

16. lâu

17. vị

18. mão

19. tất

20. chủy

21. sâm

Phương nam

22. tỉnh

23. quỷ

24. liễu

25. tinh

26.trương

27. dực

28. chấn

Ngày tuần lễ

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Ngũ hành

Mộc

Kim

Thổ

Thái dương

(Hỏa dương)

Thái âm

(Thủy âm)

Hỏa

Thủy

 • Ghi chú: các sao:

phuong vi

 • Thái Dương: Là mặt trời: Phân ra Thái dương, Thiếu dương
 • Thái âm: là mặt trăng: phân ra Thái âm, Thiếu âm
 • Để hình thành tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Khởi nguồn kinh dịch tâm linh.

 • Trong lĩnh vực cung cấp thiết bị sản xuất của chúng tôi, các bạn tham khảo. You refer to the information here tại đây.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Hotline: 0972.051.480