Tư vấn hôn nhân

Nam Nữ Hôn Phối Cát Hung (Dịch từ sách nước ngoài): baidu 凶吉婚配女男

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: kinh dịch , tư vấn hôn nhân

Nam Nữ Hôn Phối Cát Hung (Dịch từ sách nước ngoài): 凶吉婚配女男 Hôn phối là việc trọng đại nhất trong cuộc đời, gia đình thành công hay thất bại đều từ đây mà ra: 配婚為人生最重大事﹐家庭的成功失敗均在此分也。 Chư Quân: các tiểu thư vì hạnh phúc cần thận trọng. 諸君﹕小姐謹慎為辛 Nếu như trong mệnh bát tự có tam kỳ, nhị đức và sao cát phù trợ, thì gặp xung có thể hoá cát. (kỳ: hiếm thấy, đặc biêt, kỳ lạ. Cát: may mắn....

Đọc tiếp →

Nhân Gian Hôn Tục – Quỷ Cốc Baidu 民间婚俗 – 鬼谷

Đặng Xuân Thủy gửi lúc | Tag: baidu , phong thủy , tư vấn hôn nhân

Nhân Gian Hôn Tục – Quỷ Cốc 民间婚俗 – 鬼谷 Nam, Nữ hôn nhân nhất thiết kỵ phạm tướng, trong đó lục xung, lục xuyên là Phạm Tướng: I/ Lục Xung Là: Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung. 男女结婚切忌犯相,六冲,六穿是为犯相,六冲就是子牛相冲,丑未相冲,寅申相冲,卯酉相冲,辰戌相冲, 己亥相冲。 II/ Lục Xuyên Là: Tý Mùi tương xuyên, Sửu Ngọ tương xuyên, Dần Tỵ tương xuyên, Mão Thìn tương xuyên, Thân Hợi tương xuyên, Dậu Tuất tương xuyên. ...

Đọc tiếp →

Hotline: 0972.051.480